21 Mart 2015 Cumartesi

GYMNASIUM

                                   

                                  GYMNASİUM


     Gymnasium, halkın soyunarak beden eğitimi yaptığı bir yer anlamına gelir. Helen yaşamında beden eğitimi büyük rol oynardı, olağan eğitim düzeninde gymnastike, mousike’yi (müzik ve edebiyat) tamamlardı. Gymnasium kelimesi Grekçe gymnos yani ‘‘çıplaklar’’ anlamına gelen çoğul sıfattan türemiştir. Çünkü yunanlılar çıplak spor yaparlardı.Genellikle kent yönetimince inşa ettirilen bu gymnasiumlar geniş bir spor tesisi niteliğindedir. Yapıldıkları dönemin koşullarında öncelikle iyi asker yetiştirilmesi gözetilse de fiziksel eğitimle ruhsal ve zihinsel eğitim arasında yetkin bir uyumun sağlanmasına da özen gösterilmiştir. Bu gün Almanya da lise ve dengi okullar Gymnasium ismi ile isimlendirilmiştir.Gymnasium’larda genellikle öğleye kadar güreş, boks, disk atma, uzun atlama, koşu gibi bedensel etkinlikler yapılmış (öğleden sonra ise dil ve gramer, güzel konuşma (retorik), coğrafya, matematik ve müzik dersleri görülmüştür.


KAYNAKÇA

Bingül,A. “Antik Dönemde Gymnasiumun Önemi ve Pergamon Antik Kenti’’ Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi,2013.

Not: Gymnasiumlar Antik dönemin en önemli sosyal ve mimari öğedir konu hakkında daha geniş bir bilgi edinmek için yararlandığım kaynakçayı araştırabilirsiniz.

1 yorum: